Τεστ

Columns (default gaps)
Nest columns by setting columns width. (buggy on last column)
Nest by creating second inner section, by copy paste column "hack".
Nest by creating second inner section, using "Unlimited Elementor Inner Sections By TaspriStudio 1.0.0". They call them nested sections.
Columns (default gaps)
Testing design layout

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.